Op deze pagina willen we meer vertellen over onze geschiedenis, het doel van onze stichting en hoe deze is opgebouwd.

Geschiedenis

In 1995 is vanuit verschillende kerken in het Land van Heusden en Altena het initiatief genomen om regionale tieneravonden te organiseren onder de naam Tienerfriends. Lees hier binnenkort meer over

Doelstellingen

Doormiddel van onze activiteiten willen we tieners en jongeren helpen om hun vertrouwen te stellen op Jezus Christus en Hem beter te leren kennen.

Verder proberen we het contact tussen de tieners en jongeren in onze streek te bevorderen, dit door samen dingen te doen en elkaar te ontmoeten. Wij hopen dat hierdoor vriendschappen ontstaan en dat de tieners en jongeren zich bemoedigd voelen in hun geloof juist door die contacten en vriendschappen.

Het ondersteunen van plaatselijke gemeenten en kerken is vanaf het begin erg belangrijk geweest. Als stichtingsbestuur zijn wij er van overtuigd dat de verantwoordelijkheid en het eerste initiatief voor tiener en jongerenwerk bij de plaatselijke gemeenten ligt. Als stichting willen we ondersteunend werken voor de verschillende gemeenten in onze regio.

Organisatiestructuur

Stichting Tienerfriends is een vrijwilligersorganisatie, ondersteund door één betaalde medewerker die een aantal dagen in de week actief is op en rond de Friendship. De primaire taak van deze medewerker is om structuur te geven aan de activiteiten op woensdag, vrijdag en zaterdag. Daarnaast heeft deze medewerker een aantal facilitaire taken en is eerste contactpersoon voor kerken en jeugdleiders. Daarnaast is er een groep aan vrijwilligers onderverdeeld in verschillende groepen.

Bestuur

 • Vaststellen van beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken
 • Zorgdragen voor de presentaie van de jaarstukken (verantwoording beleid)
 • Vertegenwoordigen van de stichting (formeel)

 

Onderhoud en schoonmaak

 • Het schoonmaakteam is verantwoordelijk voor de schoonmaak van de binnenruimten (ruim + woning)
 • Ook het technisch onderhoud word verzorgd door een aantal vrijwilligers. Te denken valt aan: onderhoud aan electra, centrale verwarming, roerwerk, motoren maar ook de ligplaats.
 • Het wekelijks onderhoud buiten (schoonmaken) is primair de verantwoordelijkheid van onze medewerker. Hij word daarin ondersteund door enkele vrijwilligers.
 • Jaarlijk moet er worden geschilderd ook dit word voornamelijk gedaan door een aantal vrijwilligers.

Schippers en matrozen

 • Ons schip de Friendship vaart nog geregeld uit. Onze schippers en matrozen ondersteunen ons werk door dit als vrijwilliger te doen.

Leiding Tienerfriends, Realfriends en Chill Out

 • Een per maand organiseren we op zaterdagavond een Tienerfriendsavond. Een aantal oud-bezoekers en iemand uit het bestuur geven leiding aan deze groep
 • Elke schoolvakantie is er een Realfriendsweekend speciaal voor jongeren vanaf 16 jaar. Deze weekenden worden door de jongeren zelf georganiseerd. Een aantal oudere deelnemers en iemand uit het bestuur geven hier leiding aan.
 • Een aantal oudere bezoekers ondersteunen de vaste medewerker bij de Chill-Out.

Advertentie

Agenda

jan
29

29 januari 2020 17:00 - 21:00

loader